1.
Ligia1410 100363
2.
olekjanik 80795
3.
458912 60620
4.
thegoro 55311
5.
wrozka 50149
6.
jula20xx 47370
7.
marchewkowy 45255
8.
radoslaav 43288
9.
wysluk 40023
10.
maciejcitko 32304
11.
muminek 30674
12.
mariusz6022 30287
13.
kamilk123 28513
14.
Giulia 27162
15.
Indi53 25353
16.
ella88 24883
17.
Katarina 24318
18.
maja123 24276
19.
ivonik 23957
20.
marietto 23862

             
1.
magdalena 1073
2.
sylwunia1982 1036.25
3.
Budapren 947.75
4.
livandrel 942.66
5.
KMnazawsze 924.30
6.
goosiak71 912.5
7.
Indi53 908.15
8.
Alendra 905.42
9.
nerkon 903.6
10.
jancz56 892
11.
jula20xx 891.33
12.
tomila 888.42
13.
marietto 883.77
14.
fritillary 883.63
15.
trillian 883

Regulamin gry krasnale.pl

 

§ 1
Organizator i Operator gry
1. Organizatorem gry krasnale.pl („gra”) jest miasto Wrocław („Organizator”).
2. Operatorem gry jest Agencja Interaktywna LAMA MEDIA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62 bud. B lok. BZ, 50-425 Wrocław („Operator”).

§ 2
Uczestnicy

1. Uczestnikami gry mogą być osoby fizyczne, posiadające dostęp do Internetu, które zarejestrują się na stronie internetowej
http://gra.krasnale.pl („Uczestnik”).
2.
W grze nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy Operatora oraz ich najbliższe rodziny.

§ 3
Zasady uczestnictwa
1. Gra jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej
http://gra.krasnale.pl.
2. Rejestracja uczestnika następuje po wypełnieniu przez niego formularza zgłoszeniowego, i akceptacji regulaminu. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej
http://gra.krasnale.pl.
3. Organizator oraz Operator mają prawo usunąć uczestnika z gry w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż działanie danego uczestnika jest niezgodne z regulaminem, przepisami prawa lub zasadami etyki.
4. Jeden uczestnik może być zarejestrowany (brać udział) w grze tylko jeden raz.

§ 4
Rankingi

1. Nieukończenie planszy równoznaczne jest z przyznaniem uczestnikowi 0 punktów.
2. Tworzone są listy graczy: TOP 100.
3. W rankingu TOP 100 gracze układani są według średniej zdobytych punktów.
4. Rankingi prowadzone są osobno dla każdego poziomu trudności.
5. Punkty zdobyte na różnych poziomach trudności nie sumują się w rankingach TOP 100.

§ 5
Nagrody

1. Dla uczestników przewidziane są nagrody.
2. Nagrody są przyznawane po przekroczeniu przez uczestnika progów punktowych.
3. Przy decyzji o przyznaniu nagrody uwzględnia się sumę punktów zdobytych we wszystkich planszach we wszystkich grach rozegranych przez uczestnika od momentu jego rejestracji, na wszystkich poziomach trudności.
4. Progi punktowe uprawniające do odbioru nagród oraz rodzaje nagród przewidziane dla uczestników, publikowane są na stronie
http://gra.krasnale.pl.
5. Za przekroczenie jednego progu punktowego przyznawana jest jedna nagroda. Nie ma ograniczeń w ilości nagród, które może wygrać jeden uczestnik.
6. Decyzja Organizatora w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.
7. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
8. Laureaci zostają powiadomieni o terminach i sposobie odbioru nagród za pomocą poczty elektronicznej.
9. Niepełnoletni gracze mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi
na adres: Biuro Promocji Miasta ul. Przejście Żelaźnicze 17 A, 50-117 Wrocław.
10. Prawa do nagród nie można przenieść na osobę trzecią.  

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Udział w grze jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora oraz Operatora newsletterów i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych na podany podczas rejestracji adres e-mail.
3. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo wydania, w każdej chwili trwania gry, odpowiednich postanowień regulujących daną kwestię.
4. Kwestie sporne rozstrzyga sąd cywilny właściwy dla Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia gry, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Operator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż niepodanie danych osobowych uniemożliwia odebranie przyznanych nagród.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu udostępnienia gry, lub odwołania gry bez podania przyczyn.Zostań Łowcą Chochlików!
Zdobądź 20 tysięcy punktów, krasnalowy upominek i tytuł Łowcy Chochlików. Każda ukończona plansza to kolejne punkty, swoje...